Lớp bồi dưỡng HSG Toán, Tiếng anh khối 4, 5, 6, 7

 Học chương trình cơ bản theo SGK và nâng cao theo chương trình thi học sinh giỏi Olympic tiếng Anh (IOE), Violympic Toán để các em thi cuối kỳ I, II và tham gia kỳ thi học sinh giỏi Olympic tiếng Anh (IOE), Violympic Toán do Bộ giáo dục tổ chức.

-  Học sinh được trang bị máy tính để học Tin, Toán, Tiếng anh và dự thi các kỳ học sinh giỏi.

-  Phòng học máy lạnh, máy chiếu, mạng máy tính tương tác, bảng điện tử, …

-  Học tại 38/8/10 Hai Bà Trưng, Thành Phố Quảng Ngãi.

Phụ huynh xem và tải sách nâng cao năm học vừa qua 2012-2013 để tham khảo:

Bộ sách mới cho năm học 2013-2014, phụ huynh liên hệ trung tâm để lấy.
                                    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>